Drogpolicy för Saxå GK


Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation och/eller uppnå tävlingsresultat. Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk som psykisk som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där Saxå GK:s gemensamma regler fungerar som riktlinjer och som stöd till föreningens medlemmar. Syftet med en policy är att förhindra bruk av tobak, alkohol, narkotika och doping.

Tobak


Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar använder tobak sker följande:

 1. Samtal med vederbörande
 2. Vid upprepade tillfällen kontaktas föräldrarna

Som ungdomsledare och vuxen måste var och en tänka på sitt ansvar och att man är en god förebild för våra ungdomar. Under våra ungdomsaktiviteter ska man därför avstå från tobak i alla former. 

Alkohol


Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Upptäcks någon sker följande:

 1. Samtal med vederbörande och omgående kontakt med föräldrar
 2. Vid misstanke om problem tas kontakt med sociala myndigheter

Ansvaret för att dessa regler följ ligger på ungdomarna, föräldrarna, ledarna och på styrelsen. Vid kontakt med sociala myndigheter eller polis m.fl. är styrelsen ytterst ansvarig.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att ta sitt ansvar och vara en god förebild för våra ungdomar.

 1. Alkohol i samband med ungdomsverksamhet i föreningen är förbjuden
 2. Som chaufför i föreningens verksamhet gäller total nykterhet i 24 timmar innan
 3. Man får inte komma bakfull till träning, tävling eller annat möte.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare eller anställda gör vi följande:

 1. Enskilt samtal
 2. Erbjuder hjälp och stöttning

Om ledare kommer berusad till verksamhet blir han/hon avstängd från ungdomsuppdrag. Ansvaret för att dessa regler följs ligger i första hand på styrelsen.

Narkotika och dopingpreparat.


All hantering och bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. All form av doping är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är bruk och hantering av vissa dopingpreparat, t ex anabola steroider, förbjudna enligt svensk lag. Upptäcker vi narkotika/dopingbruk hos någon medlem eller anställd sker följande:

 1. Samtal med vederbörande samt föräldrakontakt för ungdom
 2. Kontakt med sociala myndigheter och polis
 3. Kontakt med riksidrottsförbundets antidopinggrupp
 4. Utifrån dessa samtal bestäms eventuella konsekvenser för berörda

Ansvaret för att dessa regler följs ligger i första hand på ledare och styrelsen.

 


 

Klubben och droger

Klubben har beslutat sig för att vara en ansvarsfull aktör i många avseenden och då inte minst droger. I högra kolumnen kan ses fastlagd groppolicy för klubben.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.